Dotacje z UE na otwarcie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie przedsiębiorców to jeden z największych działów, na które Unia Europejska przeznacza pieniądze z Funduszu Europejskiego. Ma to na celu poprawę gospodarki oraz wzrost zatrudnienia. Ale jakie są wymogi, aby uzyskać takie dofinasowanie?

Dotacje unijne na otwarcie firmy są najbardziej popularnym sposobem zewnętrznego finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Dotacje z UE są bezzwrotne, chyba, że biorca nie wywiąże się z umowy. Jednak ważne jest wiedzieć, komu są one przyznawane i jak się o nie ubiegać.

Dotacje z Unii przeznaczone są dla:
– osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat, są osobami nieuczącymi się i niepracującymi- w tym przypadku oceniana jest sytuacja i na jej podstawie zostaje opracowywany plan pomocy. Formą pomocy może być pomoc w znalezieniu pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, studia, staże, praktyki zawodowe, ale również można otrzymać pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności.
– osób, które ukończyły 30 lat i nie pracują- w tym przypadku poszczególne województwa różnią się warunkami uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W większości przypadków wymagane jest, aby pokazać, że sytuacja na rynku pracy jest trudna. W tej kategorii formą pomocy mogą być szkolenia, doradztwo zawodowe, dotacja na założenie własnej firmy.

Poniżej zostały wymienione konkretne grupy do których głównie kierowane są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:
– bezrobotne kobiety
– osoby po 45 roku życia
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby niepełnosprawne
– osoby z niskim wykształceniem

Jednak w jaki sposób ubiegać się o dotacje? Proces składa się z 3 etapów
1.  Złożenie formularza rekrutacyjnego w którym swój pomysł przedstawia się w skróconym biznesplanie. Formularz ten weryfikowany jest zarówno formalnie jak i merytorycznie.

2. Szkolenia. Należy przejść cykl szkoleń, który trwa około 7 dni, jednak zależy to od operatora. Podczas szkoleń uczysz się jak założyć firmę, jak prowadzić księgowość, reklamy, kwestii prawnych dotyczących firmy jaką chcemy założyć, obejmuje również przygotowanie dokładnego biznesplanu.

3. Biznesplan ostatnim etapem jest napisanie dokładnego biznesplanu i złożenie go do operatora, w celu weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Jest on oceniany i na podstawie uzyskanej oceny przyznawane jest dofinansowanie bądź odrzucany wniosek. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *