Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem związanym z ryzykiem utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy. Dotyczy ono wszystkich osób aktywnych zawodowo. Osobom, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu zapewnia prawo do różnych świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe dla osób, które podlegają lub mogą podlegać dobrowolnie lub obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ubezpieczeniu nie podlegają bezrobotni na zasiłku oraz osoby wykonujący pracę nakładczą.

Osoby wykonujący pracę na umowę zlecenia (oraz osoby współpracujące) podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu, wyłącznie wtedy, gdy w ramach tej umowy podlegają obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym.

Od 2010 r. nie ma znaczenia czy wykonujący pracę zleconą robią te prace w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej zleceniodawcy, czy poza siedzibą.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok podatkowy, od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. W zależności od branży waha się ona w granicach od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru. Stopy te określa ZUS, indywidualnie dla poszczególnych zakładów, na podstawie IWA, które są przekazywane co rok z każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 10 osób.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników to stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Wartość tej stopy procentowej wynosi więc odpowiednio:

 • 1,93% – obowiązuje od 1 kwietnia 2012 r.,
 • 1,67% – obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r.

Zatem do końca marca 2012 r. obowiązująca składka na ubezpieczenie wynosi 1,67% podstawy, a od 1 kwietnia składka będzie wynosić 1,93% podstawy. Składka ta dotyczy więc większość firm w Polsce.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe pracownika w całości opłaca pracodawca.

Nie ma dobrowolnych ubezpieczeń wypadkowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.)

Ten artykuł znaleziono w Google dzieki tym słowom kluczowym:

 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenia wypadkowe
 • ubezpieczenie wypadkowe umowa zlecenie
 • umowa zlecenie a ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie wypadkowe 2012
 • ubezpieczenie wypadkowe umowa zlecenie 2012
 • składka wypadkowa od umowy zlecenia 2012
 • umowa zlecenie a wypadkowe 2012
 • dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe
 • umowa zlecenie wypadkowe 2012

Zostaw odpowiedź

Why ask?

More in Działalność gospodarcza, Ubezpieczenia (16 of 41 articles)


Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS, to państwowa instytucja, która – jak sama nazwa wskazuje – zajmuje się realizacją podstawowych ...